Beyt-i Berceste 1

  BEYİTLER

 

1-)BAŞKADIR MEZHEB-İ AŞK EY FAHRİ

    DİNİ İMANI TERK EYLEMEYEN KAFİR OLUR

                                                                                              MEVLEVİ FAHRİ

 

2-)BAKİ YİNE MEY İÇMEMEYE AND İÇTİ DEMİŞLER

    DİVANE MİDİR, BADE DURURKEN İÇE ANDI       

                                                                                              BAKİ

 

3-)DİL UŞŞAK-I YARE, YAR İSE AĞYARA MAİLDİR

    NE HALETTİR BU KİM, BÜLBÜL GÜLE GÜL HARE MAİLDİR

                                                                                           

                                                                                             RAHMİ

 

4-)GEL, GEL BERU Kİ SAVM-Ü SALATIN KAZAI VAR,

    SENSİZ GEÇEN ZAMAN-I HAYATIN KAZASI YOKTUR

 

                                                                                            KADI BURHANEDDİN

 

5-)SUNAR BİR CAM-I MEMLÜ BİN TEHİ PEYMANEDEN SONRA

    DÖNER VEFK-İ MEDAM ÜZRE FELEK AMMA NEDEN ONRA

 

                                                                                            SABİT

 

6-)MURADIN ANLARIZ OL GAMZENİN İZANIMIZ VARDIR

    BELİ, SÖZ BİLMEZİZ AMMA BİRAZ İRFANIMIZ VARDIR

 

                                                                                            NEDİM

 

7-)YIKANLAR HATIRI-I NA ŞADIMI YA RABBİ ŞAD OLSUN

     BENİMÇÜN NAMURAD OLSUN DİYENLER BERMURAD OLSUN

 

                                                                                            NAİLİ KADİM

 

8-)SENİ YUSUFLA GÜZELLİKTE SORSALAR BANA

    YUSUFU GÖRMEDİM AMMA SENİ RANA BİLİRİM

 

                                                                                           BAKİ

 

9-)GER BEN BEN İSEM NESİN SEN EY YAR

    GER SEN SEN İSEN NEYİM MEN-İ ZAR

 

                                                                                          FUZULİ

 

10-)EN UMMADIĞIN KEŞFEDER ESRAR-I DERUNUN

      SEN HERKESİ KÖR ALEMİ SERSEM Mİ SANIRSIN

 

                                                                                         ZİYA PAŞA

 

11-)BİZE MÜLHİT DİYENİN KENDİDE İMAN OLSA

      DAHLEDEN DİNİMİZE BARİ MÜSELMAN OLSA

 

                                                                                  BAHAYİ

 

12-)ÖRDÜ DERD-İ İL-İ ZARIMI RAHMETTİ TABİP

      DEDİ: EY HASTE-İ HİCRAN SANA DERMAN AĞLAR

 

                                                                                  3. SELİM

 

13-)CANI CANAN DİLEMİŞ VERMEMEK OLMAZ EY DİL

      NE NİZA EYLEYELİM OL NE SENİNDİR NE BENİM

 

                                                                                 FUZULİ

 

14-)KANI OL GÜL GÜLEREK GELDİĞİ DEMLER ŞİMDİ

      AĞLARIM YADIMA GELDİKÇE GÜLÜŞTÜKLERİMİZ

 

                                                                                 MAHİR

 

15-)GÜZELLERDE VEFA BİZDE SİM-Ü ZER

      NE KIŞIN BULUNUR NE YAZ BULUNUR

 

                                                                                SÜMMANİ

 

 

16-)CÂNI KİM CÂNÂNI İÇİN SEVSE CÂNÂNIN SEVER

      CÂNI İÇİN KİM Kİ CÂNÂNIN SEVER CÂNIN SEVER

 

                                                                                FUZULÎ

 

17-)BUNA KİM ÂLEM-İ İMKÂN DERLER

      OLMAZ OLMAZ DEME OLMAZ OLMAZ

                                    

                                                                                LA EDRİ

 

18-)BİZİMLE SALTANAT DAVASI EDERMİŞ OL KARAMANİ

       HÜDA FIRSAT VERİRSE KARA YERE KORAM ÂNİ

                                               

                                                                                AVNİ.

 

19-)KISMETİNDİR GEZDİREN YER YER SENİ

       ARŞA ÇIKSAN AKİBET YER YER SENİ

                                                

                                                                               İBN KEMAL (KEMAL PAŞAZADE)

 

20-)GİTMESİ VAR GELMENİN BİLDİK TAMAM

       GİTTİ GELMEK GELDİ GİTMEK VESSELAM

                                                                         

                                                                              İBN KEMAL (KEMAL PAŞAZADE)

 

  21-)NÂ EHİL OLUR MUÂRIZ-I EHİL

      HER AHMET’E BULUNUR BİR EBU CEHİL

                                                            

                                                                                 LA EDRİ

 

 22-)KADRİNİ SENG-İ MUSALLADA BİLÜP EY BAKİ

        DURUP EL BAĞLAYALAR KARŞINA YÂRÂN SÂF SÂF

                                                                               

                                                                                 BAKİ

 

23-)ÂVÂZE-İ BU ALEME DAVUD GİBİ SAL

      BÂKİ KALAN BU KUBBEDE HOŞ BİR SADÂ İMİŞ

 

                                                                                 BAKİ

 

24)BU ALEM-İ FANİDE NE MİR NE GEDÂYIZ

   ÂLÂLARA ÂLÂLANIRIZ, PEST İLE PESTİZ

                                                              

                                                                               BAĞDATLI RUHİ

      

25-)TÛTİ-İ MÛCİZE GÛYEM NE DESEM LAF DEĞİL

      ÇERH İLE SÖYLEŞEMEM ÂYİNESİ SAF DEĞİL

 

      EHL-İ DİLDİR DİYEMEM SîNESİ SAF OLMAYANA

      EHL-İ DİL BİRBİRİNİ BİLMEMEK İNSÂF  DEĞİL

                

                                                                               NEFİ

 

 

26-)HOŞÇA BAK ZÂTINA KİM ZÜBDE-İ ALEMSİN SEN

      MERDÜM-İ DİDE-İ EKVÂN OLAN ÂDEMSİN SEN 

 

                  ŞEYH GALİP

 

 

27-)ÂSÛDE OLAM DERSEN EGER GELME CİHÂNA

      MEYDNE DÜŞEN KURTULAMAZ SENG-İ KAZADAN

                      

                            ZİYA PAŞA

 

28-)ERBÂB-I KEMÂLİ ÇEKEMEZ NÂKIS OLANLAR

      RENCİDE OLUP DİDE-İ HUFFÂŞ ZİYADAN

 

      HER ÂKILE BİR DERT BU ALEMDE MUKARRER

      RÂHET YAŞAMIŞ VAR MI GÜRÛH-İ UKALÂDAN

 

 

      HALL ETMEDİLER BU LUGÂZIN SIRRINI KİMSE

      BİN KÂFİLE GEÇTİ HÜKEMÂDAN FÜZELÂDAN

 

                          ZİYA PAŞA

 

 

29-)SEYR ETDİ HAVÂ ÜZRE DENÜR TAHT-I SÜLEYMÂN

      OL SALTANATIN YELLER ESER ŞİMDİ YERİNDE

                            

                         ZİYA PAŞA

 

30-)ÂYİNESİ İŞTİR KİŞİNİN LÂFA BAKILMAZ

      ŞAHSIN GÖRÜNÜR RÜTBE-İ AKLI ESERİNDE

 

                         ZİYA PAŞA

 

 

 

31-)LANET OLA, OL MALA Kİ TAHSİLİNE ÂNIN

      YA DİN OLA, YA IRZ U YA NAMUS OLA ALET

 

                         ZİYA PAŞA

 

32-)ZALİMLERE BİR GÜN DEDİRTİR KUDRET-İ MEVLA

      TALLAHİ LEKAD ÂSERAKALLÂHU ALEYNÂ[1]

 

                         ZİYA PAŞA

 

33-)ALLAH’A TEVEKKÜL EDENİN YÂVERİ HAK’TIR

      NÂŞÂD GÖNÜL BİR GÜN ŞÂD OLACAKTIR

 

                         ZİYA PAŞA

 

34-)PEK RENGİNE ALDANMA FELEK ESKİ FELEKTİR

      ZİRA FELEĞİN MEŞREB-İ NÂSÂZI DÖNEKTİR

 

                        ZİYA PAŞA

 

35-)ALLAH’A SIĞIN ŞAHS-I HALİMİN GAZABINDAN

      ZİRA YUMUŞAK HUYLU ATIN ÇİFTESİ PEKTİR

 

                        ZİYA PAŞA

 

36-)YAKDI NİCE CÂNLAR O NEZAKETLE TEBESSÜM

       ŞîRİN DAHİ KAZT ETMESİ CÂNA GÜLEREKTİR

                        ZİYA PAŞA

 

37-)BED-ASLA NECÂBET Mİ VERİR HİÇ ÜNİFORMA

       ZER-DÛZ PÂLÂN URSAN EŞEK YİNE EŞEKTİR

 

                      ZİYA PAŞA

 

 

38-)NUSH İLE YOLA GELMEYENİ ETMELİ TEKDİR

      TETDİR İLE USLANMAYANIN HAKKI KÖTEKDİR

                                                        

                     ZİYA PAŞA

 

 

39-)NÂ-DÂNLAR EDER SOHBET-İ NÂDÂNLA TELEZÜZ

      DîVÂNELERİN HEM- DEMİ DîVÂNE GEREKTİR

 

                    ZİYA PAŞA

 

40-)BİR YERDE Kİ YOK NAĞMENİ TAKDİR EDECEK GÛŞ

       TAZYî-İ NEFES EYLEME TEBDîL-İ MAKÂM ET  

 

                     ZİYA PAŞA

 

41-)NE MÜMKÜN ZULÜM İLE BîDÂD İLE İMHÂ-İ HÜRRİYET

       ÇALIŞ, İDRAKİ KALDIR MUKTEDİRSEN ADEMİYETTEN

 

                                                                     NAMIK KEMAL

 

 

42-)SAHİPSİZ OLAN MEMLEKETİN BATMASI HAKTIR

       SEN SAHİP OLURSAN BU VATAN BATMAYACAKTIR

 

            MEHMET AKİF

 

41)NE İRFANDIR VEREN AHLAKA YÜKSEKLİK NE VİCDANDIR

     FAZİLET HİSSİ İNSANLARDA  ALLAH KORKUSUNDANDIR

                           

                                                                       MEHMET AKİF

 

 

42-)İDBÂR-U BANT ÂKİLİ DİVÂNE GÖSTERİR

      İKBÂL-İ BAHT MECNÛNU FERZÂNE GÖSTERİR

 

            LA EDRİ

 

43-)ÂKİL NE ŞÂD OLURCİHANDA NE GAM ÇEKER

       CAHİL HEMİŞE ŞÂD OLAYIM DER , ELEM ÇEKER   

 

                                                                       LA EDRİ[1] (İkinci mısra Yusuf sûresinin 91. ayet-i kerimesidir. Meâli: “Vallahi, Allah seni bizden üstün kıldı” demektir. Bu, Yakub aleyhisselam’ın çocuklarının Mısır’a vardıklarında kuyuya atmış bulundukları Yusuf aleyhisselam’ı tanıyınca söyledikleri sözdür.)

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !